Thursday, 18 June 2015

DRAMA SUNDA SALAHKEUN TERUS KURING

SALAHKEUN TERUS  KURING

Penokohan :
Dacun
Ihin
Kuyud
Kepsek
Ibu Rini
Ibu Ihin
Ibu Dacun
Oyon Awak
Tn. Kuyud

Dicaritakeun  Aya 3 sekawan namina  Dacun, Ihin, jeung Kuyud. Maranehna berada Rai kelas pembuangan, nyaeta kelas orang-orang Sawangan teu minat belajar.
Dina hiji poe, rek  dilaksanakan ulangan matematika.
Dacun Nyaeta hiji-hijina Ti Maranehna tiluan Sawangan pinter, Ihin cuma Pinter dina 1 widang musik, sedengkeun Kuyud nyaeta jalma Sawangan sangat patuh kana omongan  Indung na.
Sanggeus ulangan nilai Maranehna kecuali Dacun goreng pisan, Ihin meunang  4,1  Kuyud meunang t 3,4.
Dacun : “kalian ini, Nyingsieunan yakin nanti Wengi Aranjeun rek diceramahan”
Ihin : “abdi tos biasa, Langkung Nyongcolang  ameng  gitar , ngke ge indung urang cicing.”
Kuyud : “apapun Sawangan Ibuku kecapna, Nyingsieunan rek nurutkeunna”
Ihin :”mun ema anjeun  nitah mneh ngadahar  kotoran  kunaon anjeun daek ?”
Kuyud :” asalkan ema  Sawangan nitahkeun, kotoran Papatong pasti  rasana enak”
Dacun jeung  Ihin Rumaos merinding
Teu lila kemudian dongkap Oyon murid kelas unggulan
Oyon : “hah 71 ?, maneh 4,3. Kadieu deui 3,4 ? nilai 7,1 eta  paling Alit dikelas abdi, nempo Kadieu 97.”
Ihin :” kunaon peduli anjeun ?hah ! “
Oyon : “cuih Dumasar orang-orang Runtah !”
Dacun : “hey, kunaon maksud maneh  nyiduhanna ?”
Ihin : “kurang ajar, rasakan ieu !”
Ihin trus mukul Oyon, terus  jalma disekitar ngalaporkeunna  ka Rohangan Mastaka sekolah
Kepsek : “Ihin kunaon Leres  anjeun  ngagebug anjeunna ?”
Oyon : “ Manehna  ngagebug  didieu ! (sambil nunjuk pipina Sawangan bonyok”
Ihin : “anjeun  nyiduhan heulaan bu”
Dacun :”abdi saksina , oyon nyiduhan anjeunna,  Ihin kapancing emosi”
Kepsek :”sahenteuna  anjeun butuh Dua saksi Paranti ngelak”
Kuyud :”aku tidak melihat apa-apa”
Dacun & Ihin : “ACIIIIN !
Kuyud :”ceuk ema abdi ge abdi mah teu menang ikut campur
Kepsek :”nyaengges Ihin, Ibu rek  laporkeun ka ema anjeun
Ihin :” terserah maneh  weh lah”
Kepsek :”ngomong naon maneh ?”
Dacun :”anjeunna teu ngomong  nanaon  bu”
Kepsek :”baiklah, ayeuna  maraneh menang  keluar”
Di imah  Ihin.....
Ibu Ihin :”naon nu ema  dangu ieu bener?”
Ihin :”naon?”
Ibu Ihin :”maneh ngagebug  Oyon kan ? Nilai ulangan matematika abdi oge  jeblok!”
Ihin :”enyaanjeunna nyiduhan urang  ma ! masalah ulangan, abdi memang teu bakat..hhe”
Ibu Ihin :”maneh ieukudu belajar, kelas maneh  ieu kelas pembuangan, maneh masih males-malesanayeuna ieu ema rek ngajaran maneh
Ihin: “enya ma
Ibu Ihin :”mana nu maneh te ngerti?”
Ihin :”kabeh ...hihi”
Ibu Ihin :”nyaenggesurang  mulai ti nu ieu, rumusna  ieu di kalikeunn ieuterus maneh bagijeung ieu . Hasilna maneh kurang jeung ieu , ngerti ?”
Ihin cuma menggelengkan sirahna.
poe itu sampai wengi pisan Ibu Ihin ngajaranna
isukan poe na ema  Ihin, ema Dacun jeung ema  Kuyud patepung  di supermarket  terus ngawangkong
ema  Dacun :”aduuuh sayang pisan padahal mun  anak abdi menang  nilai 7.5 manehna bisa lepas ti kelas pembuangan.”
Ibu Kuyud:” anak abdi malah jauh nilaina, tapi abdi teu khawatir, mun manehna  bisa nguruskeunparusahaan , masa depan na masih aya hareupan”
Ibu Ihin :”anak abdi, sepertina manehna  memang teu bakat, sebalik sakola manehna cuma ulingitar. Abdi teu nyaho kudu berbuat naonunggal wengi  abdi ngajaran manehna . Tapi tetep weh teu ngerti
Ibu Dacun : “Leuwihhademun nehna  meunang  nilai goreng  atawa teu ngarti pas di ajaran ,anjeun rotani weuh  supaya kapok!”
Ibu Kuyud : “mun abdi sih puji weh manehna, supaya leuwih sumanget”
Ibu Dacun: ”aya-aya wae anjeun
Ibu Ihin :” naon ? ngarotanina ? abdi teu  tega”
Ibu Dacun :”bener, lila kelilaamanehna  bias ngerti
Ibu Ihin :”nyaenggeskuabdi rek coba
Akhirna  ema  Ihin netepkeun saran  ti  ema  Dacun
Disakola .....
Guru anyar :” barudak, Kenalkeun nami  Ibu Rini, Ibu ngagantikan Ibu Janah ngajarkeun matematika ka saradayana
Kuyud :” naon Ibu janah dipecat ?”
Murid-Murid :” ahahahhahaa, dasar si tukang patuh, naon Ibu maneh  nu nitah ngomong  kitu ?”
Kuyud :”abdi ngan penasaran, ujug-ujug  weh  anjeun ngalengit  trus digantikeun”
Ibu Rini:”beliau keur  cuti,salila anjeun cuti ibu nu ngagantikeun
Kuyud :”ooooh”
Ibu Rini :” Ibu can  nyaho kemampuan sadayana dina palajaran matematika isukan Ibu rek ngayakeun ulangan “
Ihin :”naon?ulangan ? “
Ibu Rini :”enyanaon aya masalah?”
Dacun :”Ihin ssst , mmm.  Teu aya nanaon  bu.”
Samulang  sakola
Ihin :”heh cun, anjeun kan pinter MTK, ngke pasihan  abdi  contekan nya!”
Dacun :”meunang-meunangkeur maraneh mah gratis weh
Ihin dan Kuyud :”SIP !”
Diimah Ihin
Ibu Ihin :”hiinn,maneh tos belajar can ? ulin  gitar terus maneh mah  “
Ihin :”abdi teu ngartos bu, te aya nu ngajaran
Ibu Ihin :”kali ieu Ibu serius, anjeun kudu belajar,mun hente...”
Ihin :”mun hente naon  bu?”
Ibu Ihin :”  beurat hate Ibu rek  ngarotanan anjeun
Plak ! Rotan digebuk  ke panangan  Ihin kusabab  Ihin teu ngartos-ngartos .
Ihin :”nyeri maaaaa
Ibu Ihin :”makana anjeun kudu bisa!”
PLAK PLAK PLAK PLAK PLAK
Sanggeus berpoe-poe ngarotanan Ihin, ema  Ihin picapeueun jeung sebenerna aranjeunna te tegaanjeunna gering .keisukan poena  Ihin ngarasa te sumanget sakola , padahal poe eta rekulangan.

Saat eta dikabaran nyaeta  Ibu Ihin ngaderita kanker darah, jeung kudu meunang  donor cangkok sumsum tulang belakang.
Ihin :”ema abdi sakit parah, mun    aranjeunna henteu  nerima cangkok sumsum saterehnaumurna ngan tinggal 3 bulan”
Dacun :” apa ges aya pendonor nu cocok ncan  ?”
Ihin ngegelengkan sirahna
Ke 3 nya :”haaaah”
Lalu menundukan kepala mereka. Tiba-tiba.....
Kuyud :”tapiaya oge alusna
Dacun :”naon cin?
Kuyud :”kajen weh emah anjeun maotmun anjeunna maot kan anjeun teu di rotanan deui
Ihin :”naon ?naon nu maneh ngomong?!”
PLAK !
Ihin ngagebug Kuyud.. ujug-ujug bu kepsek datang, anjeun  nempo  sambil  ngagelengkeun  sirahna sambil melihat Ihin yang sedang memukuli Kuyud..
Kepsek :” ngilu Ibu ka kantor,”
Ihin diseret ka kantor ke kantor kepsek
Kepsek :”ulangan gorengngagebug Oyon, ngagebugan baturan sorangan anjeun ieu siswa atawa preman ?”
Ihin :”abdi..abdi cuma....”
Kepsek:”naon?anjeun rek neangan alesanrek ku ku ibu laporkeuka ema anjeun pikeun anjeunna bias ngarotanan maneh .
Bu Rini :”bu kepsek,ulah kasa ka anjeunnaAbdi yakinanjeuna boga alas an sorangan pikeun eta 
Kepsek :”anjeun ngabelana deui ?”
Bu Rini :” aa...abdi cuma
Ihin :”abdi ngan ngahareup ema bias cageurjeung ngarotanan abdi deui, andai “
Terus Ihin indit
Salian ti eta nila ulangan ihin Cuma 5.5 nilai Dacun 9.1, jeung  Kuyud 4.2
Dacun :”abdi ngartos kaayaan maneh  Hin, anjeun bawa weh kertas ulangan abdi terus diganti jeung nama anjeun .
Ihin :”teu nyaholah abdi teu yakin”
Kuyud :”atawa anjeun ganti weh kertas ulangan abdi ku name anjeun 
Ihin :”nilai anjeun leuwih goreng ti abdi , bodoh”
Kuyud :”o iya hehe”
Ihin:”abdi..mulang helaan nya”
Terus ihin indit  ka RS pikeun ngalongok ema na.
Ihin :” maaf maabdi ges  usaha, tapingan ieu nu abdi bisa
Ema Ihin ngala kertas ulangan jeung  ngagenggamna erat
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit ujug-ujug ema ihin terdiam membisu
Saat eta  Ibu Rini datang..
Ibu Rini :”punteun , Hin.”
Ihin :”ema abdi ges
Ibu Rini terus meriksa ema ihin ..
Ibu Rini:”anjeuna masih aya , panggil dokter!”
Ibu Ihin terus dipindahkeun ka ruang Intesif...
Ibu Rini :” abdi rek neangankeun donor sumsum itu segera, sabar Ihin”
Ihin:”nuhun  nya  bu, ibuges loba ngabantu abdi’’
3 poe sanggeusna ujug-ujug RS dipinuhan  jalma nu niat ngadonorkan sumsum maranehna.
Tiba-tiba terdaftar Tn. Kuyud
Ihin :”apa bapak anjeun nu ngadaftarkeun?”
Ayah kuyud :” bener, aki hoyong ngabantu ema anjeun 
Suster :” Tn. Kuyud mangga....”
Tn. Kuyud : “enya sus’’.
Suster :”apa bener ieu nomor registrasi anjeun?”
Tn.Kuyud :”kajen abdi tingali....mmm sapertina ieu lain milik abdi
Tn. Kuyud : “aya naon Tn. Kuyudnu lian 
Kuyud:”aya bapak,eta abdi
Ihin :”naon ?maneh yakin?”
Kuyud :”pikeun  tanda maaf abdi Hin”
Ujug-ujug Ibu Kuyud datang
Ibu Kuyud :” Kuyuuuud, kan mama ntos ngomongulah pernah ikut campur urusan jalma
Kuyud :”beraha kali maneh nurutkeun parintah ema maneh?! Kali ieu abdi rek ngala jalan sorangan
Tn. Kuyud :”ges , kajeun anjeunna nu ngala jalan na
Ibu Kuyud :”nyaengges, jaga diri anjeun
Akhirna Kuyud di bawa ka ruangan pikeun di cangkokan sumsumna.
Kuyud :”ieu te nyeuriieu te nyeurii.... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Dacun :” eta pasti sora jeritanna
Ihin :”anjeun bener nuhun Kuyud !”


0 comments:

Post a comment