Monday, 15 June 2015

CARA MENGHINDARI PERILAKU DENDAM DAN MUNAFIK


A.  Dendam
Dendam adalah keinginan keras untuk membalas kejahatan orang.
Bagaimana pandangan islam tentang dendam ?
Dendam merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dengan firman Allah SWT Surah An-Nur 24 Ayat 22.
وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan diantara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat (Nya) , orang-orang yang dan orang-orang yang berhijrah pada jalan  Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .”

Allah SWT memerintahkan pada umat manusia untuk menjadi orang yang pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain baik diminta maupun tidak diminta. Dalam ajaran Islam, memaafkan kesalahan orang lain itu termasuk perbuatan yang mulia. Hal ini sebagaimanaijelaskan dalam firman Allah SWT., surah Al A’raf (7) ayat 199.
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang    ma’ruf,serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”
Bahaya yang diakibatkan dari sifat dendam, diantaranya sebagai berikut:
1.          Menimbulkan atau melahirkan rasa iri hati kepada orang lain.
2.          Menimbulkan dan menanamkan rasa benci dan marah kepada orang lain.
3.          Menyababkan timbulnya perselisihan ,perpecahan ,dan permusuhan diantara warga.
4.          Dapat melahirkan pribadi seseorang yang suka mengumpat,bohong,dan membuka aib orang lain.
5.          Meniru-niru perbuatan dan perkataan orang lain dengan tujuan mengejek atau menghinanya.
6.          Dapat merusak dan memutuskan tali silaturahmi,persaudaraan,atau kekeluargaan yang telah terjalin dengan baik.
7.     Orang yang suka dendam termasuk orang yang zalim,aniaya,dan terkutuk di hadapan allah swt,dan rasul-Nya.

Rasulullah saw, memberikan suri tauladan kepada umat islam khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya. Beliau tidak pernah menaruh rasa dendam sedikit pun terhadap kaum Quraisy Mekah walaupun kaum Quraisy memusuhi, senantiasa menghalang halangi  langkahnya dalam menyebarluaskan ajaran islam,akan membunuh beliau jika tetap pada pendiriannya, yaitu berdakwah.
          Buktinya, setelah kaum Quraisy menyerah kepada umat islam dan kota Mekah jatuh ke tangan umat islam. Nabi Muhammad saw, tidak menghukum dan menyakiti mereka. Bahkan beliau memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan kaum kafir Quraisy, baik terhadap dirinya maupun umat islam.
Beberapa cara untuk menghindarkan diri dari sifat dendam, antara lain :
1.      Orang yang menaruh rasa dendam hendaknya menahan diri dari sikap marah,melecehkan,dan mengejek terhadap orang lain yang ia dendami.
2.      Kita hendaknya bersikap ramah,ceria,dan sopan terhadap siapa saja.
3.      Kita hendaknya berusaha untuk bekerja sama dan memerangi hawa nafsu dari bujuk rayuan setan.
4.      Orang yang didendami hendaknya melaksanakan hal hal berikut ini :
a.     Berbuat baik serta suka bersilaturahmi kepada orang yang menaruh dendam dirinya.
b.     Memnuhi hak hak orang yang menaruh dendam kepadanya, menolong, dan bersikap ramah kepada orang yang menaruh dendam.
c.     Jangan menzalimi orang yang menaruh dendam kepadanya.
5.      Menyadari bahwa perbuatan dendam itu termasuk perbuatan tercela dan dosa.


B.      Sifat Nifaq (Munafik)
Nifaq ialah memperlihatkan perbuatan yang tidak selari dan sesuai dengan isi hati seseorang itu. Orang yang melakukan perbuatan nifaq disebut ‘Munafiq’. Nifaq atau kemunafikan adalah suatu sifat yang ada di dalam hati manusia dan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Ada dua sifat nifaq iaitu Nifaq Besar dan Nifaq Kecil.
.
1.  Definasi
.
Asalnya Nifaq (اَلنِّفَاقُ) atau kemunafikan dari Bahasa Arab (نَافَقَ-يُنَافِقُ-نِفَاقاً ومُنَافَقَةً) yang diambil dari kata النَّافِقَاءُ (naafiqaa’) yang bermaksud lubang tempat keluarnya yarbu’, iaitu haiwan seperti tikus yang mempunyai lebih dari satu lubang sehingga apabila dia dikejar melalui satu lubang akan lari menuju lubang yang lain.
Dalam istilah syariat, ‘Nifaq’ bermaksud perbuatan menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekafiran serta keburukan. Diistilahkan demikian kerana pelakunya masuk ke dalam agama Islam dari sebuah pintu dan keluar darinya melalui pintu lain. Dalam istilah bahasa, nifaq sering disebut kemunafikan.
.
.
2.  2 Jenis Sifat Nifaq
Sifat Nifaq terbahagi kepada dua kategori iaitu nifaq besar dan nifaq kecil.
1. Nifaq I’tiqadi (Nifaq Besar)
‘Nifaq I’tiqadi’ adalah kemunafikan yang bersifat keyakinan. Ia merupakan nifaq besar iaitu seseorang yang menyembunyikan keyakinan kafir lalu menampakkan keislaman. Seolah-olah ia beriman padahal dalam hatinya menyimpan keyakinan kafir.
Nifaq besar ini juga seseorang Muslim yang menunjukkan di luar sahaja sebagai benar-benar keislaman dan keimanannya, tetapi dalam hatinya adalah sebaliknya iaitu menampakkan keislaman dengan lisannya, tetapi sebenarnya hati dan jiwanya mengingkari dan menafikannya.
.
Perbuatan yang termasuk nifaq besar di antaranya:
1.      Mendustakan Rasulullah (dan ajaran baginda sama sekali), atau membohongi sebahagian daripada segala ajaran yang telah Baginda sampaikan.
2.      Membenci ajaran Rasulullah atau membenci sebahagian daripada ajaran yang baginda sampaikan.
3.      Merasa gembira ketika agama Islam dan Rasulullah direndahkannya orang-orang sekeliling.
4.      Merasa gembira dengan kekalahan Islam dan merasa benci dengan tersebar dan menangnya Islam.
.
Orang yang melakukan perbuatan nifaq besar (kaum munafik) ini amat besar bahayanya terhadap Islam dan kaum Muslimin. Oleh sebab itu Allah سبحانه وتعالى menjanjikan azab seksa yang lebih berat dan pedih kepada kaum munafik itu melalui firmanNya:
إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ
“Sesungguhnya orang-orang munafiq itu akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah.” (Surah An-Nisaa': Ayat 145)
Oleh kerana itu di awal-awal surah Al-Baqarah Allah سبحانه وتعالى bercerita tentang orang-orang kafir hanya dengan dua ayat, sedangkan tentang orang-orang munafiq dengan tiga belas ayat.
Kita menyaksikan orang-orang sufi, yang lahiriyah adalah orang-orang Islam, mereka melaksanakan solat dan puasa, tapi sebenarnya mereka sangatlah berbahaya, kerana mereka akan merosakkan aqidah umat Islam. Mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, padahal perkara itu termasuk syirik besar; mereka mempercayai bahawa Allah سبحانه وتعالى berada di mana-mana dan menolak pemahaman bahawa Allah سبحانه وتعالى berada di atas ‘Arsy. Semua keyakinan mereka tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis sahih sebagaimana telah dibicarakan pada perbahasan sebelumnya.
.
.
3. Nifaq ‘Amali (Nifaq Kecil)
‘Nifaq ‘Amali’ atau nifaq kecil adalah kemunafikan yang bersifat amalan. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan nifaq kecil apabila dia melakukan sebahagian perbuatan yang menjadi ciri dan karakter orang-orang munafiq tulen.
Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah bersabda : “Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, iaitu: jikalau bercakap ia dusta, jikalau berjanji ia memungkiri dan jikalau diberi amanah ia berlaku khianat.” (Muttafaqun ‘alaih). Baginda menambah dalam riwayat Imam Muslim: “Sekalipun orang itu berpuasa dan solat dan mengaku bahawa dirinya adalah seorang Muslim.”
Oleh sebab tidak seorangpun yang mengetahui isi hati seorang, maka Rasulullah menghuraikan bahawa tanda-tanda kemunafikan ada empat jenis.
Empat jenis kemunafikan itu ialah:
1. Jika berbicara, dia dusta.
2. Jika berjanji tidak menepati.
3. Jika bertengkar atau bertentangan dengan seorang, lalu berbuat kejahatan.
4. Jika membuat sesuatu perjanjian lalu merosakkan atau membatalkannya sendiri iaitu tidak mematuhi isi perjanjian itu dengan sebaik-baiknya.
.
Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘ Ash radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Rasulullah bersabda: “Ada empat perkara, jika keempat2nya ada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafiq tulen; namun apabila dari keempat itu hanya ada satu saja pada seseorang, maka dia hanya dikatakan mempunyai sifat nifaq sehingga ia meninggalkannya, iaitu jika diberi amanah ia berlaku khianat, jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mungkiri (tidak menepati) dan jika bertengkar (bertelagah) maka ia berbuat kecurangan (tidak mengikuti jalan yang benar lagi).” (Muttafaqun ‘alaih)
Dijelaskan oleh Baginda . bahawa sesiapa yang mempunyai empat perkara itu keseluruhannya, maka ia benar-benar dapat digolongkan dalam kumpulan kaum munafik yang asli, tulen atau munafik sebenarnya, bagaikan emas kemunafikannya 24 karat. Tetapi apabila hanya satu perkara saja yang dimilikinya, maka ia telah dihinggapi penyakit kemunafikan tersebut.
Bentuk Nifaq ‘Amali boleh berupa perbuatan yang biasa dilakukan orang munafik atau salah satu daripada sifat mereka, yang dilakukan oleh seseorang yang masih beriman dan tidak meyakini sifat-sifat kekafiran seperti di atas. Misalnya berkata dusta, ingkar janji, khianat terhadap yang memberi amanat kepadanya atau berbuat curang apabila bertelagah.
Nifaq kecil tidak menyebabkan pelakunya terkeluar dari Agama Islam, tetapi itu termasuk dosa besar yang perlu dijauhi.


 .
4. Perbezaan Antara Nifaq Besar Dengan Nifaq Kecil
1.       Nifaq besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifaq kecil tidak mengeluarkannya dari agama.
2.       Nifaq besar adalah berbezanya yang lahir dengan yang batin dalam perkara keyakinan, sedangkan nifaq kecil adalah berbezanya yang lahir dengan yang batin dalam perkara perbuatan bukan dalam perkara keyakinan.
3.       Nifaq besar tidak terjadi dari seorang Mukmin, sedangkan nifaq kecil boleh terjadi dari seorang Mukmin.
4.       Pada umumnya, pelaku nifaq besar tidak bertaubat, seandainya pun bertaubat, maka ada perbezaan pendapat tentang diterimanya taubatnya di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifaq kecil, pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah, sehingga Allah سبحانه وتعالى menerima taubatnya.
.
At-Tirmidzi berkata, “Makna nifaq pada hadis di atas menurut para ahli hadis adalah nifaq dalam perbuatan saja. Adapun nifaq tulen adalah nifaq yang mendustakan ajaran Islam seperti yang berlaku pada zaman Rasulullah .”
Allah سبحانه وتعالىberfirman:
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨
“Mereka (seolah-olah orang yang) pekak, bisu dan buta; dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali (kepada kebenaran).” (Surah Al-Baqarah: Ayat 18)

5.             Cara menghindari sifat munafik :
1 .   Hindari bergaul dengan orang munafik
2.  Jangan diberi amanat
3.   Tunjukkan keimanan dan ketaqwaan ketika berada di antara orang mukmin
4.   Segera memohon ampun (istighfar) kepada Allah dan bertaubat nasuha.
    
Sebagai orang muslim, kita dilarang berbuat nifak karena berbuat nifak itu akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan,keluarganya pun ikut menanggung akibat perbuatan nifak tersebut.
Adapun bahaya yang diakibatkan dari perbuatan nifak,antara lain :
1.        Hatinya selalu was was,gelisah,dan tidak tenteram.
2.        Tidak lagi dipercaya oleh orang lain karena merasa telah dikecewakan akibat sifat kemunafikannya.
3.        Dikucilkan orang karena orang munafik selalu mengecewakan orang atau teman sehingga merasa enggan untuk bergaul dan tidak mempercayainya lagi.
4.        Diancam oleh Allah swt, dengan siksa neraka jahanam.
5.        Begitu besar akibat yang ditimbulkan dari perbuatan munafik, baik mengenai diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Allah memberikan hukuman yang berat bagi orang yang munafik. 

Perilaku dendam dan munafik adalah perilaku yang tercela. Islam memerintahkan agar umatnya menghindari sifat ini. Kita tidak diperbolehkan untuk memiliki rasa dendam di dalam hati.
Pada masa Rasulullah ada seorang tokoh yang terkenal kemunafikannya, yaitu Abdullah bin Ubay. Dalam perang Uhud ia berusaha memengaruhi teman-temannya untuk mundur dari perang. Atas hasutannya, sebanyak 300 orang mengundurkan diri dari perang. Mereka takut menghadapi perang tersebut. Perbuatan Abdullah bin Ubay hanya disebabkan karena pendapatnya tidak diterima oleh Nabi Muhammad saw.. Sebelum berperang, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Musyawarah  itu memutuskan untuk perang terbuka. Kaum muslimin keluar dari kota Madinah menuju medan perang. Namun Abdullah bin Ubay mengusulkan agar kaum muslimin tetap bertahan di Madinah mengadang pasukan musuh. Pendapat Abdullah bin Ubay ini tidak disetujui, sehingga ketika hendak terjadi perang, Abdullah bin Ubay menghasut kawan-kawannya.
Dengan demikian, sikap ini adalah sikap tercela, karena Abdullah bin Ubay telah menyimpan dendam kepada Rasulullah sekaligus dikenal sebagai orang munafik.
Perilaku dendam dan munafik harus selalu kita hindari. Kita dapat menghindari sifat ini dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

1. Di Keluarga
Di dalam keluarga, kita harus selalu menumbuhkan rasa saling mencintai dan penuh kasih sayang. Kita tidak boleh menaruh rasa dendam terhadap saudara kita sendiri. Apabila ada kesalahan dari salah seorang saudara kita, harus dimaafkan dan tidak diperboleh membalas dendam terhadap mereka.
Demikian pula, di dalam keluarga kita tidak boleh berkata dusta, mengingkari janji, maupun mengkhianati amanat yang diberikan kepada kita. Ketiga sifat ini jika kita lakukan akan menjerumuskan kita ke dalam kemunafikan.

2. Di Sekolah
Di dalam lingkungan sekolah pun, kita juga tidak diperbolehkan menyimpan rasa dendam terhadap warga sekolah. Sesama teman harus saling menjaga persahabatan. Pergaulan dengan teman di sekolah tidak boleh dikotori dengan sikap tercela seperti rasa dendam. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang memalukan dan merugikan, seperti tawuran pelajar. Perbuatan ini merupakan perilaku tercela yang biasanya dipicu dengan rasa dendam. Apabila rasa amarah disalurkan dalam kegiatan positif, seperti olahraga, bela diri, maupun ekstrakurikuler lainnya, akan lebih bermanfaat.

3. Di Masyarakat
Masyarakat adalah lingkungan yang sangat majemuk. Berbagai karakter ada di dalam masyarakat. Keharmonisan masyarakat sangatlah penting. Kita tidak boleh merusak keharmonisan tersebut dengan perbuatan tercela. Apabila kita memiliki rasa dendam dalam masyarakat, dapat menimbulkan perilaku anarkis, merusak ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Hal-hal baik yang harus dilakukan untuk menghindari sifat dendam dan munafik adalah sebagai berikut.
1. Menyadari bahwa perbuatan dendam dan munafik sangat membahayakan.
2. Menahan diri dari rasa amarah, melecehkan maupun mengejek orang lain
3. Bersikap ramah, ceria dan sopan terhadap siapa saja.
4. Selalu bekerja dan berbuat kebaikan.
5. Menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan
6. Membiasakan perilaku jujur kepada siapa saja pun, di mana pun dan kapan pun.

7. Memperdalam ilmu agama dengan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat.

2 comments:

 1. Tiket Pesawat Murah Online, dapatkan segera di SELL TIKET Klik disini:
  selltiket.com
  Booking di SELLTIKET.COM aja!!!
  CEPAT,….TEPAT,….DAN HARGA TERJANGKAU!!!

  Ingin usaha menjadi agen tiket pesawat??
  Yang memiliki potensi penghasilan tanpa batas.
  Bergabung segera di agen.selltiket.com

  INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI :
  No handphone : 085365566333
  PIN : d2e26405

  Segera Mendaftar Sebelum Terlambat. !!!

  ReplyDelete
 2. Dapatkan Penghasilan Tambahan Dengan Bermain Poker Online di www , SmsQQ , com

  Keunggulan dari smsqq adalah
  *Permainan 100% Fair Player vs Player - Terbukti!!!
  *Proses Depo dan WD hanya 1-3 Menit Jika Bank Tidak Gangguan
  *Minimal Deposit Hanya Rp 10.000
  *Bonus Setiap Hari Dibagikan
  *Bonus Turn Over 0,3% + 0,2%
  *Bonus referral 10% + 10%
  *Dilayani Customer Service yang Ramah dan Sopan 24 Jam NONSTOP
  *Berkerja sama dengan 4 bank lokal antara lain : ( BCA-MANDIRI-BNI-BRI )

  Jenis Permainan yang Disediakan ada 8 jenis :
  Poker - BandarQ - DominoQQ - Capsa Susun - AduQ - Sakong - Bandar Poker - Bandar 66

  Untuk Info Lebih Lanjut Dapat menghubungi Kami Di :
  BBM: 2AD05265
  WA: +855968010699
  Skype: smsqqcom@gmail.com


  bosku minat daftar langsung aja bosku^^

  ReplyDelete