Thursday, 18 June 2015

DRAMA 8 ORANG

BOLOS SAKOLA

Dudun             :    dan, din bosen yeuh di kelas, mungpung euweuh guruna urang pada bolosweh yuk !
Dadan             :    jeeeehhh..... urang mah hayuh wae,  tanya weh tuh kasi didin !  daekkeun  teu ?
Didin               :    dih, piraku urang saminggu rek bolos wae !
Dadan             :    hayu din, kagok lah sapoe dei, isukan pere iyeuh !
Dudun             :    tah heueuh, bener isukan pere iyeuh !
Didin               :    hayulah hayu !
Tuluy maranehna sipa-siap rek mangkat bolos tapi di tegor ku km !
Km                  :    heh, maraneh rek mangkat kamarana ?
dadan              :    naon maneh? Kumaha urang weh, urang rek kamana ke ! lain urusan maneh !
Dudun             :    awas siah lamun maneh bebeja ka guru, lamun bebeja maneh moal aman di kelas !
Dadan dudun :    bener !

Tulu maranehna marangkat bari geus di caram ge ! tapi km boga pikiran rek di bejakeun tah barudak tteh ka guru bp.
Km                  :    ku urang bejakeun weh ah, dari pada beuki badeg wae barudak teh 
Km terus mangkat ka ruang bp, kabeneran di guru bp kkeur aya di ruanganna .
(di ruang bp)
Km                  :    assaamualaikum !
Guru bp           :    waalaikumsallam ! mangga asup
Km                  :    nuhun pak !
Guru bp           :    mannnga calik jang ! aya naon !
Km                  :    kieu pak, di kelas simkuring tek aya barudak anu baradung pisan, maranehna bbolos wae, cikeneh ge maranehna kaluar pak bolos. Da pedah teu aya guruna.
Guru bp           :    saha, di kelas mana !
Km                  :    ti kelas 9z pak nyaeta dadan, didin, sareng dudun pak !
Guru bp           :    het budak eta dei !
Km                  :    muhun pak !
Guru bp           :    nya entos nuhun laporanna, ke rek di urus weh ku bapak !Km                  :    owh..nuhun atuh pak !
Guru bp           :    muhun jang !
Km                  :    assalamualaikum pak !
Guru bp           :    waalaikum salam....!!
Dijalan rek bolos, maranehna neangan tempat sakeur bolos.
(DIJALAN REK BOLOS)
Dudun             :    Dan, Din urang bolos kamana yeuh !
Dadan             :    kumaha lamun ka tempat bilyard!
Dudun             :    urang mah hayu ! kumaha din !
Didin               :    hayulah!(bari kapaksa)
Dudun             :    dih nyantaiweh moal kanyahoan iyeuh didinyamah ! bawa santai weh poe ayeunamah !
Dadan             :    hayu urang mangkat, cbut bray !
 Tuluy maranehna teh marangkat ka tempat anu di tuju nyaeta tempat bilyar tea. Pas poe senenna te maranehna asup sakola dei, tuluy km merebeja ka maranehna yen maranehnateh di pannggil kku guru BP !
(di kelas)Km     :    dadan, didin, dudun. Maneh titah ka ruang bp !
Dudun             :    emang urang aya masalah naon jeung guru bp ?
km                   :    kadi tu weh lamun teu percaya mah !
Didin               :    nu bener maneh !
Km                  :    bener, lamun teu kaditu ke maneh di kaluarkeun ti sakola !Dadan             :    maneh bebejanya kamri uurang barolos !
Km                  :    emang lamun heueuh kunaon ?
Dudun             :    maneh geus wani kaarurang ?
Dadan             :    bray dari pada urang di kaluarkeuh, hayu weh uurang pada kaditu.Didin               :    bener dan, hayu weh urang pada kaditu !
Dudun             :    hayulah hayu !
Dadan             :    awas siahhhh...!!!!
Tuluy maranehnateh mangkat ka ruang BP. Bari maranehna ge sieuneun.(diruang bp)
Dadan             :    assalamualaikum !
Guru bp           :    waalaiikuum salam, arasup maneh !
Didin               :    aya naon yeuh pa abdi sadaya di ppiwarang kadieu !
Guru bp           :    maneh nu ngarana DADAN, DIDIN, jeung DUDUN lain ?3an                  :    muhun pak !
Guru bp           :    maneh barolos wae nya?
3an                  :    heunteu pak !
Guru Bp          :    nu bener maneh ! aya laporanna yeuh !
Dadan             :    nya muhun pak, arurang emang sok bolos, tapi abdimah tara ngajakan pak!
Guru bp           :    ah...ayeunamah tong silih salah keun, tos loba bukti jeung laporana da !, 
 yeuh surat berekeun ka kolot maneh, pokona isukan maneh kudu datang jeung kolot maneh.
Dudun             :    nya entos atuh pak, abdi tiluan menta hampura weh pak ! janji moal kitu dei
Guru bp           :    geu ulah loba omong, kaluar weh geura, tong poho isukan !
Dadan             :    nya pak, assalamu alikum pak ? (bari salim3an)
Enjingna,  pas maranehna di jero kelas, maranehna di pangggil ka ruangan guru bp, da kolotna datang !
(diruang bp)
Dadan             :    assalamualaikum !
Guru bp           :    waalaikumsalam, asup !
Guru bp           :    punten pak ! bapak wali ti saha ! 
Pak Udin        :    owhh...kieu yeuh pak, maranehna teh duduluran abdi, kabenerean bapakna si dudun jeung si deden ramana tos almarhum ! jadi abdi ngawalian budak ttiluuan, ngmong-ngomong aya naon yeuh pak !
Guru bp           :    kieu pak, maranehna tiluan tara asup sakola, tos saminggu maranehna bolos wae !
Pak Udin         :    nu bener pak, da unggal poe mah mranehna teh sok mangkatt wae ti bumimah !
Guru bp           :    abdi ngagaduhan laporan ti budak osis sareng kmna yen manehnateh ceunah sok bolos di tempat bilyard !
Pak udin          :    nu bener maneh dan !
Dadan             :    eeee.....nya pak ! hampuraweh pak !
Pak udin          :    astagfirullan, maneh tos di bayaran mmal-mahal sakola didieu, tapi sikap maneh ayeuna kieu ! bapak teh teu hanyang manneh kos bapak, Cuma jadi kuli pabrik !Dadan             :    NYA HAMPURA WEH NYA PAK !
Pak udin          :    Tah ayeunamah simkuring serah keun weh ka bapak ! bade di kumaha keun yeuh pak !
Guru bp           :    kieu yeuh pak, abdi sareng gguru atos nggarundingkeu yen iyeu budak tiluan teh rk di DO wae ti sakola iyeu !
3an                  :    pak, beri keringanan atuh pak!
Dadan             :    abdi janji bade ngarubah sikap abdi !
Guru bp           :    bener maneh jannji
Dadan             :    demi allah pak abdi bade nagrubah sikap !
Guru bp           :    nya entos atuh pak, ayeunamah kieu weh iyeu budak tiluan teu jadi di do tapi iyeu budak bade di skor weh saminngu teu meunag sakola heula !
Pak udin          :    nya nuhun atuh pak !
Guru bp           :    nuhun tos datang pak !

Pak udin          :    nya sami’’ pah, hampurakeun 

0 comments:

Post a comment